Marialisty

WIEŚCI Z DWORU W KŁÓBCE


gdzie: Park etnograficzny, kiedy: 08.09 - 09.11.2019

2019 r. upływa pod znakiem obchodów 200. rocznicy urodzin najbardziej znanej mieszkanki dworu — Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej (1819–1896). W związku z nimi odbyło się kilka koncertów, prelekcje i inscenizacje zarówno w gmachu głównym muzeum we Włocławku, jak i Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce.

Kolejnym wydarzeniem będzie pierwszy pokaz pamiątek związanych z Marią z Wodzińskich Orpiszewską, które zostały zakupione do kolekcji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w 2016 r. Są to autografy jej listów, fotografia wykonana we Florencji po 1870 r.  oraz wiersz autorstwa jej męża — Władysława Orpiszewskiego. Wszystkie wystawione listy Marii Orpiszewskiej były napisane w latach 1870–1893 i kierowane do Heleny Brandt z d. Wojciechowskiej (1. voto Pruszak). Dwa najstarsze wysłane były z Florencji, cztery późniejsze z Kłóbki, nadane do miejsc zamieszkania Brandtów — do Monachium lub Orońska.

Korespondencja uzupełnia wiedzę o życiu Marii Orpiszewskiej. Przede wszystkim o dotąd nieopisanych w opracowaniach, jej bliskich relacjach z Heleną Pruszakową, późniejszą żoną wybitnego malarza Józefa Brandta. Potwierdza też znajomość z innym malarzem „monachijczykiem” — Władysławem Czachórskim. Listy zawierają istotne informacje dotyczące relacji Marii z rodziną w Kłóbce. Pisząca wspomina w nich o przywiązaniu do dzieci swej siostrzenicy (Marii Stanisławowej Orpiszewskiej), które traktuje jak własne wnuki, cieszy się ich umiejętnościami i bardzo troszczy o ich zdrowie.

Niektóre z listów pisane są na kartach z papeterii opatrzonych monogramem właścicielki „MO” (Maria Orpiszewska), do trzech zachowały się też koperty.

Cenne pamiątki od 8 września będzie można oglądać na ekspozycji stałej w dworze Orpiszewskich. Prezentację autografów ze względów konserwatorskich ograniczono do dwóch miesięcy.

Krystyna Kotula

373 SA

List Marii Orpiszewskiej do Heleny Brandt, 23.12.1893 r., fot. Archiwum MZKiD