Wakacyjne

WAKACYJNE WARSZTATY RODZINNE WE WŁOCŁAWSKIM MUZEUM


kiedy: 01.07 - 29.08.2020

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza na wakacyjne warsztaty rodzinne dzieci wraz z rodzicami, dziadkami lub opiekunami. Zajęcia prowadzone będą od wtorku do czwartku, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 54 2323001 (Dział Edukacji i Promocji). Tematyka dotyczyć będzie naszego regionu – rękodzieła ludowego, sztuki, historii. Formuła składać się będzie z krótkiego wstępu i zajęć plastycznych, na które materiały zapewnia organizator. Ze względu na bezpieczeństwo spotkania prowadzone będą w małych grupkach, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi. Gwarantujemy miłe i twórcze spędzenie letniego czasu.

Tematy oraz regulamin uczestnictwa podajemy poniżej:

  • Ozdobne wycinanki” – firanki, serwetki

Prezentacja ciekawych i wyjątkowych przykładów ażurowych firanek kujawskich zrobionych z papieru. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, skąd wziął się zwyczaj wycinania papierowych ozdób, jakie były motywy oraz techniki ich wykonania. Na zakończenie stworzą firankę i serwetkę według własnego projektu.

Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, Włocławek

Koszt zajęć: bilet wstępu (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 4 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

  • Bibułkowe bukiety kwiatowe

Celem warsztatów jest omówienie historii, form, zasad wykonywania tradycyjnego zdobnictwa bibułkowego w naszym regionie. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną bibułkowe bukiety oraz przekazane tajniki tworzenia pojedynczych kwiatów.

Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, Włocławek

Koszt zajęć: bilet wstępu (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 5 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

  • Zabawka ludowa

Spotkanie będzie dobrą okazją do poznania, jakimi zabawkami bawili się nasi przodkowie, skąd czerpali pomysły do ich stworzenia, kto i z czego je wykonywał. W części warsztatowej przygotujemy zabawki inspirowane dawnym wzornictwem ludowym.

Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, Włocławek

Koszt zajęć: bilet wstępu (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 8 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

  • Moda na ludowo

Zajęcia składają się z prelekcji dotyczącej stroju odświętnego i codziennego, noszonego dawniej przez mieszkańców kujawskich wsi. Omawiane będą poszczególne elementy i charakterystyczne cechy dawnych ubiorów. W części warsztatowej dziewczynki udekorują fartuszki z bibuły za pomocą papierowych wzorów imitujących haft kujawski. Chłopcy wykonają rogatywki ozdobione barankiem z bibuły i kolorowymi pawimi piórami wyciętymi z kartek papieru.

Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, Włocławek

Koszt zajęć: bilet wstępu (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 6 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

  • Nie święci garnki lepią

Uczestnicy spotkania poznają jedno z charakterystycznych dla przełomu XIX i XX wieku rzemiosł – garncarstwo. Dowiedzą się, skąd garncarz wydobywał materiał, jakie narzędzia wykorzystywał w swojej pracy, gdzie i w jakiej temperaturze wypalał naczynia i do czego były one używane. Następnie samodzielnie ulepią dzbanuszek z gliny.

Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, Włocławek

Koszt zajęć: bilet wstępu (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 6 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

  • W Maciejowej izbie

Jak wyglądała dawna chałupa wiejska? Z ilu pomieszczeń się składała? Jakie meble i sprzęty były charakterystycznym wyposażeniem wnętrz kujawskich i dobrzyńskich przełomu XIX i XX w.? Na te i inne pytania uzyskają odpowiedź uczestnicy zajęć dotyczących aranżacji dawnych izb. W części warsztatowej sami wykonają i przyozdobią mebel z tektury.

Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, Włocławek

Koszt zajęć: bilet wstępu (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 5 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

  • Być jak Zagajewski

Spotkanie z twórczością Stanisława Zagajewskiego stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z sylwetką tego wielkiego włocławskiego artysty, ale także do przybliżenia pojęcia stylu oraz nurtu w sztuce. Uczestnicy zajęć dowiedzą się czym rzeźba różni się od płaskorzeźby. Spróbują także swoich sił w trudnej sztuce interpretacji, dzięki czemu uświadomią sobie, że nie tylko to, co piękne może wzbudzać podziw.

W części warsztatowej, inspirując się twórczością Stanisława Zagajewskiego, wykonają rzeźbę w glinie, dodając do tego surowce „najniższej rangi”.

Miejsce: Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek

Kosz zajęć: bilet wstępu (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 7 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

  • Znak na Wznak

Na zajęciach dowiemy się, czym jest grafika warsztatowa, co wyróżnia ją spośród innych sztuk plastycznych, poznamy twórczość włocławskich artystów plastyków (Leon Płoszay, Grzegorz Bienias, Janina Twardy, Maria Polewska-Brodzińska) oraz narzędzia potrzebne do wykonania matryc. Na koniec staniemy się artystami, tworząc własne grafiki.

Miejsce: Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek

Koszt zajęć: bilet wstępu (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 7 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

  • Co wiecie o Portrecie?

Odpowiedzi na to pytanie poszukamy na stałej ekspozycji „Galeria portretu polskiego…”. Dowiemy się, co to jest portret i autoportret, czym różni się od pejzażu. Przeanalizujemy wybrane obrazy, aby poznać, w jaki sposób i dlaczego malowano portrety. Nauczymy się podstaw rysowania portretu, właściwego podziału elementów twarzy, a w części warsztatowej wcielimy się w rolę malarza rysownika i stworzymy autoportret.

Miejsce: Gmach główny, ul. Słowackiego 1a, Włocławek

Koszt zajęć: bilet wstępu (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 8 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

  • Patchworkowe kamieniczki

Zajęcia będą świetną okazją do odwiedzenia zabytkowych kamieniczek, w których mieści się Muzeum Historii Włocławka. Zaprezentowane zostaną na nich początki powstania Muzeum, działy, które się w nim znajdują oraz wybrane eksponaty. W części praktycznej będziemy wykonywać przepiękne, bajkowe, kolorowe kamieniczki metodą patchworkową.

Miejsce: Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, Włocławek

Koszt zajęć: bilet wstępu (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 6 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH PROWADZONYCH W MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU W CZASIE PANDEMII:

uczestnikami warsztatów mogą być osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

– ograniczenie liczebności uczestników do 10 osób, tak aby utrzymać bezpieczny dystans między nimi,

– obowiązek wcześniejszych zapisów, podania kontaktu, który przechowywany będzie w Muzeum przez okres 14 dni,

– przy wejściu na teren Muzeum obowiązek dezynfekcji rąk (środki do dezynfekcji zapewnia Muzeum),

– podczas zajęć obowiązek noszenia masek lub przyłbic,

– czas trwania zajęć do 60 min.,

– godzinne przerwy między zajęciami w celu dezynfekcji stołów, krzeseł, materiałów plastycznych (nożyczek, kredek) oraz wietrzenia pomieszczeń.

Informacje ogólne:

Zgłoszenia: Dział Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Bulwary 6, tel. 54 232-30-01

Warsztaty odbywają się we: wtorki, środy i czwartki, w godzinach 9.00–15.00

Czas trwania zajęć: do 60 min.

Maksymalna liczba osób: 10

Rezerwacja terminu: przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji. W przypadku rezygnacji prosimy o informację najpóźniej jeden dzień przed planowanymi zajęciami.