Niedzielaschmidt

SPOTKANIE Z TWÓRCZOŚCIĄ ANDRZEJA SCHMIDTA


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy: 15.09.2019

Kolejne spotkanie z cyklu „Niedziela z kustoszem”, odbyło się na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta”, w ostatnim dniu jej prezentacji tj. 15 września, w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6. 

Niedzielne spotkanie poprowadził autor wystawy, kierownik Muzeum Etnograficznego – Michał Kwiatkowski. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję obejrzeć ekspozycję złożoną z dekorowanych przedmiotów użytkowych, wykonanych przez Andrzeja Schmidta – kowala z Piotrkowa Kujawskiego. Oglądanie ekspozycji połączone było z opowieścią o kowalstwie – jego znaczeniu w kulturze ludowej, o przemianach jakim podlegało ono na przestrzeni wieków, o wierzeniach związanych z tym rzemiosłem oraz o ludowym zdobnictwie wyrobów kowalskich. Niedziela z kustoszem odbyła się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019.

Poniżej zdjęcia z wydarzenia.

Fot. Wioleta Osińska