Katalog zbiorów online

Dział fajansu

Dział Fajansu został utworzony w 1979 r. w wyniku połączenia w jeden zbiór zabytków gromadzonych do tego czasu w Dziale Sztuki oraz ok. 2500 dzieł współczesnego fajansu włocławskiego, przejętych z Działu Etnograficznego. Obecnie zbiory działu liczą 14847 eksponatów (stan z 2004 r.), które dzielą się na dwie podstawowe kolekcje: kolekcję fajansu zabytkowego i kolekcję fajansu współczesnego.
 
W kolekcji fajansu zabytkowego, liczącej ok. 2500 muzealiów, najliczniej reprezentowane są wyroby fabryk włocławskich: Fabryki Fajansu Teichfelda i Asterbluma, Włocławskiej Fabryki Fajansu L. Czamańskiego, Fabryki Fajansu „Keramos” oraz Polskiej Fabryki Fajansu Bracia Cohn i S-ka. Dokumentują one bogaty asortyment form, jak i wszystkie techniki zdobienia (starodruk, kalkomania, szablon, ręczne malowanie, ornament plastyczny).
 
Największą grupę stanowi tzw. galanteria oraz talerze, w mniejszej liczbie występują kompletne serwisy, itp., których skład jest ciągle uzupełniany. Trzon kolekcji fajansu współczesnego, liczącej ok. 11000 eksponatów, stanowi fajans włocławski i kolski o dekoracji autorskiej, pochodzący z konkursów organizowanych od 1948 do 1991 r. Ręcznie malowane dekoracje o tradycyjnych motywach autorstwa ponad 200 malarek świadczą o procesie rozwoju zdobnictwa współczesnego fajansu, są też przykładem możliwości artystycznych poszczególnych malarek. Ponadto w skład tej kolekcji wchodzi fajans tzw. seryjny, tj. wyroby produkowane po 1945 r., dekorowane ornamentem roślinnym i geometrycznym oraz tzw. korą. Pozostają one w ścisłej relacji do fajansu konkursowego, są dowodem wpływów dekoracji konkursowych na produkcję seryjną.
 
Osobną grupę w kolekcji, o dużej wartości poznawczej, stanowią eksponaty wzorcowni fabrycznej. Obrazują one wzory form i dekoracji zaprojektowanych oraz wdrożonych do produkcji.