WARSZTATY DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

 Oferta edukacyjna towarzysząca wystawie czasowej:

„Scrapbooking, czyli album na zdjęcia ręcznie robiony”.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza do skorzystania z nowej oferty edukacyjnej towarzyszącej wystawie czasowej pt „Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach”. Oferta skierowana jest do grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  Zajęcia odbywają się w Muzeum Etnograficznym przy ul. Bulwary 6 we Włocławku.

Podczas warsztatów przybliżymy dzieciom i młodzieży technikę scrapbookingu, czyli manualnego zdobienia i wykonywania albumów.  Ten rodzaj przechowywania wspomnień ma zachęcić do samodzielnego scrapowania. Postaramy się pokazać, jak pięknie i z pomysłem zaprojektować album na fotografie. Na zajęciach wykonamy własny album. Pokażemy, że chwile spędzone na wycinaniu, oglądaniu i równoczesnym aranżowaniu zdjęć mogą być cudownym i relaksującym zajęciem. W scrapbookingu nie ma określonych reguł, im bardziej kreatywnie podejdziemy do tematu, tym lepiej będziemy się bawić i ciekawszy będzie efekt końcowy.

Czas trwania: od 60 do 90 min.

Koszty zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby + 7 zł opłata za warsztaty od osoby*

_______________________________________________________________________

*opłata za warsztaty nie zwalnia z opłaty za bilet wstępu, z opłaty za bilet wstępu zwolnione są dzieci do 7 lat.

Uczniów i nauczycieli zainteresowanych ofertą prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w zajęciach. Odbywają się one od wtorku do czwartku, w godzinach od 10.00 do 14.30. Grupa uczestników nie może przekroczyć 25 osób. Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela: Kalina Ciesielska, Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 2323001

WARSZTATY CAŁOROCZNE:

  • Zabawka ludowa

Spotkanie będzie dobrą okazją do poznania, jakimi zabawkami bawili się nasi przodkowie, skąd czerpano pomysły do ich stworzenia, jakie materiały wykorzystywano i kto najczęściej je wykonywał. W części warsztatowej przygotujemy zabawki inspirowane dawnym wzornictwem ludowym.

Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 8 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach interaktywnych.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

Prowadzenie: Beata Wąsik, tel. 54 232 30 10

  • Moda na ludowo

Zajęcia składają się z prelekcji dotyczącej stroju odświętnego i codziennego, noszonego dawniej przez mieszkańców kujawskich wsi. Omawiane są poszczególne elementy i charakterystyczne cechy dawnych ubiorów. W części warsztatowej dziewczynki dekorują fartuszki z bibuły za pomocą papierowych wzorów imitujących haft kujawski. Chłopcy wykonują rogatywki przyozdobione barankiem z bibuły i kolorowymi piórami pawimi wyciętymi z kartek papieru.

Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 6 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach interaktywnych.

Czas zajęć: 60 min.

Prowadzenie: Beata Wąsik, tel. 54 2323001

  • Nie święci garnki lepią

Uczestnicy spotkania poznają jedno z charakterystycznych dla przełomu XIX i XX wieku rzemiosł – garncarstwo. Dowiedzą się, skąd garncarz wydobywał materiał, jakie narzędzia wykorzystywał w swojej pracy, gdzie i w jakiej temperaturze wypalał naczynia i do czego były one używane. Następnie samodzielnie ulepią dzbanuszek z gliny.

Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 6 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach interaktywnych.

Czas zajęć: 60 min.

Prowadzenie: Beata Wąsik, tel. 54 2323001

Cykl zajęć  ZDOBNICTWO WNĘTRZ NA KUJAWACH

  • „Ozdobne wycinanki” – firanki, serwetki

Prezentacja ciekawych i wyjątkowych przykładów ażurowych firanek kujawskich wykonanych z papieru. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, skąd wziął się zwyczaj wycinania papierowych ozdób, jakie motywy przeważały i jakie stosowano techniki ich wykonania. Na zakończenie stworzą firankę i serwetkę według własnego projektu.

Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 4 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach interaktywnych.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

Prowadzenie: Kalina Ciesielska, tel. 54 232 30 10

  • „Malowane wnętrza” – malujemy makatki na papierze

Założeniem zajęć jest ukazanie idei powstawania motywów zdobniczych, technik wykonania papierowych makatek. Podczas spotkania uczestnicy zaprojektują i wykonają przy użyciu farb, stempli, szmatek własną makatkę.

Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 4 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach interaktywnych.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

Prowadzenie: Kalina Ciesielska, tel. 54 232 30 10

  • Bibułkowe bukiety kwiatowe

Celem zajęć interaktywnych jest omówienie historii, form, zasad wykonywania tradycyjnego zdobnictwa bibułkowego w naszym regionie.  Na spotkaniu zaprezentowane zostaną bibułkowe bukiety oraz przekazane tajniki tworzenia pojedynczych kwiatów. Uczestnicy zajęć wykonają kwiaty z kolorowej bibuły, które będą mogli połączyć w „rózgę”.

Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 5 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach interaktywnych.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

Prowadzenie: Kalina Ciesielska, tel. 54 232 30 10

 

WARSZTATY PROWADZONE OKOLICZNOŚCIOWO:

  • Ozdoby wielkanocne

Uczestnicy spotkania poznają kujawskie zwyczaje dotyczące Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy oraz wezmą udział w warsztatach wykonywania ozdób charakterystycznych dla tych świąt (zajęcia prowadzone są w miesiącu poprzedzającym święta).

Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 6 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Prowadzenie: Kalina Ciesielska, Beata Wąsik; tel. 54 232 30 01

wielkanoc

  • Ozdoby bożonarodzeniowe

Zajęcia obejmują prelekcję dotyczącą zwyczajów bożonarodzeniowych oraz tradycji zdobienia domostw z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy wykonują tradycyjne ozdoby choinkowe (zajęcia prowadzone są w miesiącu poprzedzającym święta).

Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 6 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

Prowadzenie: Kalina Ciesielska, Beata Wąsik; tel. 54 232 30 01

bn

  • Andrzejkowe wróżby (uwaga – lekcja dla uczniów klas 4-8 SP, gimnazjów i szkół średnich).

Uczestnicy wysłuchają prelekcji o dawnych zwyczajach andrzejkowych. Atrakcją zajęć jest to, że młodzież sama wróży z wosku, łupinek orzecha, karteczek schowanych pod poduszkę itp. (Lekcja odbywa się w listopadzie).

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby + 3 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

Prowadzenie: Beata Wąsik, tel. 54 232 30 01.

andrzej

  • Z kozą na zapusty

Czy uniwersalne jest nadal powiedzenie „Gdzie koza chodzi, tam żytko się rodzi…?”. Czym charakteryzują się żywe do dziś na Kujawach zwyczaje zapustne? Jakie postaci maszerują przez kujawskie wsie w ostatnie dni karnawału? Czy zwyczaj ewoluował przez lata? Na te i inne pytania uzyskają odpowiedź uczestnicy zajęć przybliżających tematykę zwyczajów zapustnych. W części warsztatowej sami spróbują wykonać wybrane przez siebie rekwizyty zapustne (maszkary zwierzęce). Lekcja uzupełniona zostanie projekcją filmu/zdjęć z przemarszu grup zapustnych (Lekcja odbywa się w karnawale).

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 8 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

Prowadzenie: Beata Wąsik, tel. 54 232 30 01

koza

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH:

1. Rzeźba ludowa na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej

2. Rok obrzędowy na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, np. zwyczaje wielkanocne, bożonarodzeniowe.

3. Święci w tradycji ludowej: św. Barbara, św. Katarzyna, św. Franciszek, św. Mikołaj.

4. Kujawy w opisach i ikonografii XIX-XX wieku.

5. Historia i dzieje Cyganów (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).

6. Zapusty na Kujawach (Lekcja połączona z prezentacja multimedialną).

7. Współczesna sztuka ludowa.

8. W ośrodku kultowym w Skępem (Lekcja połączona z prezentacją filmu „Skępska Królewna” w reżyserii Tadeusza Bystrama).

9. „Sanktuaria Kujaw i ziemi dobrzyńskiej” – opowieść o 12 ośrodkach kultu religijnego (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną, prowadzona również przez mgr Michała Kwiatkowskiego)

10. Kujawscy współpracownicy Oskara Kolberga.

KONTAKT: Krystyna Pawłowska, tel. 54 232-30-01

11. Strój ludowy jako jedno z podstawowych kryteriów kształtowania się poczucia wspólnoty regionalnej.

12. Tradycyjne pożywienie ludowe i przetwórstwo wiejskie na Kujawach (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).

13. Podróż z Oskarem Kolbergiem, etnografem i folklorystą (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).

KONTAKT: Dorota Kalinowska, tel. 54 232-30-01

14. Podstawowe zajęcia ludności wiejskiej – rolnictwo, hodowla, rybołówstwo.

15. Wnętrze mieszkalne na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIX i XX wieku.

16. Chleb w tradycji i zwyczajach ludowych (Lekcja połączona z filmem).

KONTAKT: Beata Wąsik, tel. 54 232-30-01

17. Ginące zawody – garncarz, kowal, kołodziej, bednarz, plecionkarz.

18. Etnografia Kujaw w ujęciu ogólnym.

19. Gest wotywny oraz symbolika wotów na przykładzie wybranych sanktuariów z terenu Kujaw.

KONTAKT: Michał Kwiatkowski, tel. 54 232-30-01 

Zgłoszenia grup na lekcje muzealne (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji) prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232-30-01. W lekcjach muzealnych może brać udział maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00 do 15.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu.

OPŁATY:

Lekcje muzealne – 20 zł od grupy

Lekcje muzealne połączone z prezentacją multimedialną, filmem – 30 zł

(Opłaty nie zwalniają z obowiązku nabycia biletów wstępu, cena biletów w muzeach na terenie Włocławka wynosi: normalny – 7 zł, ulgowy – 5 zł, zorganizowane grupy szkolne – 3 zł od osoby).