WARSZTATY DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH:

1. Malujemy „makatki” na papierze

Prezentacja form zdobienia wnętrza – malowanka na papierze. Formy i motywy papierowych malowanek. Zajęcia plastyczne – malowanka na papierze według własnego projektu.

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 3 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

2. Wycinanki z papieru – firanki, serwetki

Prezentacja ciekawych i wyjątkowych przykładów firanek wycinanych z papieru. Przekazanie informacji, skąd wziął się zwyczaj wycinania papierowych ozdób, jakie motywy przeważały i jakie stosowano techniki ich wykonywania. Na zakończenie wykonanie firanki, serwetki według własnego projektu…

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 3 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

firanki

3. Bibułkowe bukiety kwiatowe

Prezentacja bibułkowych bukietów – form, ich funkcji i wykorzystywania/zastosowania. Tajniki kunsztu wykonywania pojedynczych kwiatów. Praca twórcza uczniów – wykonanie kwiatów z kolorowej bibuły.

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 3 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

4. Nitką, wełną utkane, czyli jak powstaje tkanina

Projekcja filmu „Len” – prezentacja sztuki przędzenia oraz tkania materiału na tradycyjnych krosnach ręcznych. Wyjaśnienie pojęć: kądziel, samodział, osnowa, wątek, splot tkacki itp. Omówienie techniki tkania podstawowego splotu płóciennego. Praca plastyczna – mała forma tkacka.

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 4 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

Prowadzenie: Ewa Jabłońska; edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 232 30 01.

5. Ozdoby wielkanocne

Uczestnicy spotkania poznają kujawskie zwyczaje dotyczące Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy oraz wezmą udział w warsztatach wykonywania ozdób charakterystycznych dla tych świąt (Zajęcia prowadzone są w miesiącu poprzedzającym święta).

Koszt zajęć: 6 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

6. Ozdoby bożonarodzeniowe

Zajęcia obejmują prelekcję dotyczącą zwyczajów bożonarodzeniowych oraz tradycji zdobienia domostw z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy wykonują tradycyjne ozdoby choinkowe (Zajęcia prowadzone są w miesiącu poprzedzającym święta).

Koszt zajęć: 6 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, Wioleta Osińska, Beata Wąsik; edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 232 30 01.

7. Andrzejkowe wróżby (uwaga – lekcja dla uczniów gimnazjów i szkół średnich).

Uczestnicy zajęć oglądają film o dawnych zwyczajach andrzejkowych. Atrakcją zajęć jest to, że młodzież sama wróży z wosku, łupinek orzecha, karteczek schowanych pod poduszkę itp. (Lekcja odbywa się w listopadzie).

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby + 3 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

Prowadzenie: Krystyna Pawłowska, k.pawlowska@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 232 30 01.

8. Z kozą na zapusty

Czy uniwersalne jest nadal powiedzenie „Gdzie koza chodzi, tam żytko się rodzi…?”. Czym charakteryzują się żywe do dziś na Kujawach zwyczaje zapustne? Jakie postaci maszerują przez kujawskie wsie w ostatnie dni karnawału? Czy zwyczaj ewoluował przez lata? Na te i inne pytania uzyskają odpowiedź uczestnicy zajęć przybliżających tematykę zwyczajów zapustnych. W części warsztatowej sami spróbują wykonać wybrane przez siebie rekwizyty zapustne (maszkary zwierzęce). Lekcja uzupełniona zostanie projekcją filmu/zdjęć z przemarszu grup zapustnych (Lekcja odbywa się w karnawale).

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 5 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

Prowadzenie: Beata Wąsik, b.wasik@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 232 30 01.

9. Zabawa z grafiką – poznajemy tajniki druku wypukłego – linoryt

Prezentacja multimedialna – przykłady prac graficznych, ogólne zasady ich tworzenia. Wyjaśnienie pojęć: matryca, odbitka, rycina. Proces powstawania druku wypukłego – linorytu. Praca plastyczna – autorskie wykonanie ryciny: od zaprojektowania motywu do powstania odbitki na papierze.

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wykonanie odbitki graficznej z wcześniej przygotowanej styropianowej matrycy.

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 4 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Zajęcia dla uczniów klas III-IV, gimnazjum, wykonanie odbitki graficznej z wcześniej przygotowanej matrycy w linorycie.

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 5 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001.

Zgłoszenia grup na warsztaty (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji), prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232-30-01. W zajęciach może brać udział maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku, w godzinach od 10.00 do 15.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu. 

LEKCJE MUZEALNE DLA NAJMŁODSZYCH (PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE):

1. Praca na roli i hodowla zwierząt, czyli tradycyjne zajęcia ludności wiejskiej

Zajęcia rozpoczną się zwiedzaniem ekspozycji „Tradycyjne zajęcia ludności wiejskiej” (przebieg prac polowych, dawne narzędzia rolnicze). Pogadanka na temat, jakie uprawiano rośliny, ich znaczenie dla życia człowieka, po co hodowano zwierzęta? Podsumowaniem zajęć jest wypełnienie karty zajęć przez uczestnika.

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata od grupy 30 zł za lekcję

Możliwość realizacji warsztatów plastycznych – moje ulubione zwierzątka

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata 4 zł za udział w zajęciach plastycznych.

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001.

2. Ginące zawody

Zajęcia z wykorzystaniem aktywności ucznia w oparciu o ekspozycję stałą. Karta zadań z poleceniem dla uczestników: wyszukiwanie i podporządkowanie urządzeń, narzędzi do odpowiednich warsztatów rzemieślniczych. Pogadanka – jakie zawody zaginęły i dlaczego? Na zakończenie zajęć krzyżówka lub wykreślanka – podsumowujące zdobyte wiadomości. 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata od grupy 30 zł za lekcję

Dla uczestników spotkań „Ginące zawody” proponujemy warsztaty plastyczne obejmujące jedno rzemiosło (plecionkarstwo, garncarstwo):

Plecionkarz, który zapanował nad wikliną (warsztaty dla uczniów szkół podstawowych)

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata 3 zł za udział w zajęciach plastycznych.

Warsztat garncarski. Opowieść o garncarzu, który opanował pięć żywiołów (warsztaty dla grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych)

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata 5 zł za udział w zajęciach plastycznych.

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001.

3. Od ziarenka do włókienka

Projekcja filmu pt. „len” – prezentacja cyklu prac i narzędzi wykorzystywanych od momentu zasiania, poprzez zbiór do obróbki lnu – roszenia, międlenia, czesania, aż do pozyskania włókna. Uczestnicy dowiedzą się, skąd pochodzi nazwa – październik. Lekcja zakończy się wypełnieniem karty zadań podsumowującej zdobytą wiedzę. 

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata od grupy 30 zł za lekcję

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001.

4. Kujawska chałupa – izba naszych przodków

Charakterystyka chałupy wiejskiej. Prezentacja wystroju wnętrza izby wiejskiej, sprzętu i jego przeznaczenia. Formy upiększania izby i zdobnictwo mebli charakterystycznych dla Kujaw.

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + opłata od grupy 30 zł za lekcję

Możliwość realizacji warsztatów plastycznych – wykonanie mini skrzyni kujawskiej (według szablonu).

Kosz zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + 3 zł opłata od uczestnika za udział w zajęciach plastycznych.

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001.

5. Strój kujawski

Charakterystyka elementów stroju kujawskiego i porównanie ze strojami innych regionów: łowickiego, podhalańskiego. Różnice między strojem świątecznym a odzieżą codzienną. Co może powiedzieć strój o Tobie? – pogadanka. Praca plastyczna – obraz pary kujawskiej.

Kosz zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat siedmiu wstęp wolny) + 3 zł opłata od uczestnika za udział w zajęciach plastycznych.

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001.

Zgłoszenia grup na lekcje/warsztaty (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji), prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232-30-01. W zajęciach może brać udział maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku, w godzinach od 10.00 do 15.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu. 

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH:

1. Po co istnieją muzea?

Rola i zadania muzeum. Wyjaśnienie pojęcia: wystawa, eksponat, kolekcja, oryginał, kopia itp. Wybór eksponatu, jego opis na podstawie karty inwentarzowej. W oparciu o kartę zajęć uczestnicy narysują i opiszą wybrany przez siebie eksponat, który będzie dla nich najciekawszy. Na koniec zajęć wspólnie z uczestnikami spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: po co istnieją muzea i dlaczego warto je odwiedzać.

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + opłata od grupy 30 zł za lekcję.

Czas zajęć: 60 min.

Prowadzenie: Ewa Jabłońska, edukacja@muzeum.wloclawek.pl, tel. 54 2323001.

2. Rzeźba ludowa na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej

3. Rok obrzędowy na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, np. zwyczaje wielkanocne, bożonarodzeniowe.

4. Święci w tradycji ludowej: św. Barbara, św. Katarzyna, św. Franciszek, św. Mikołaj.

5. Kujawy w opisach i ikonografii XIX-XX wieku.

6. Historia i dzieje Cyganów (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).

7. Zapusty na Kujawach (Lekcja połączona z prezentacja multimedialną).

8. Współczesna sztuka ludowa.

9. W ośrodku kultowym w Skępem (Lekcja połączona z prezentacją filmu „Skępska Królewna” w reżyserii Tadeusza Bystrama).

10. „Sanktuaria Kujaw i ziemi dobrzyńskiej” – opowieść o 12 ośrodkach kultu religijnego (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną, prowadzona również przez mgr Michała Kwiatkowskiego)

11. Kujawscy współpracownicy Oskara Kolberga.

KONTAKT: Krystyna Pawłowska, tel. 54 232-30-01

12. Strój ludowy jako jedno z podstawowych kryteriów kształtowania się poczucia wspólnoty regionalnej.

13. Tradycyjne pożywienie ludowe i przetwórstwo wiejskie na Kujawach (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).

14. Podróż z Oskarem Kolbergiem, etnografem i folklorystą (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).

KONTAKT: Dorota Kalinowska, tel. 54 232-30-01

15. Podstawowe zajęcia ludności wiejskiej – rolnictwo, hodowla, rybołówstwo.

16. Wnętrze mieszkalne na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIX i XX wieku.

17. Chleb w tradycji i zwyczajach ludowych (Lekcja połączona z filmem).

KONTAKT: Beata Wąsik, tel. 54 232-30-01

18. Ginące zawody – garncarz, kowal, kołodziej, bednarz, plecionkarz.

19. Etnografia Kujaw w ujęciu ogólnym.

20. Gest wotywny oraz symbolika wotów na przykładzie wybranych sanktuariów z terenu Kujaw.

KONTAKT: Michał Kwiatkowski, tel. 54 232-30-01 

Zgłoszenia grup na lekcje muzealne (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji) prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232-30-01. W lekcjach muzealnych może brać udział maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00 do 15.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu.

OPŁATY:

Lekcje muzealne – 20 zł od grupy

Lekcje muzealne połączone z prezentacją multimedialną, filmem – 30 zł

(Opłaty nie zwalniają z obowiązku nabycia biletów wstępu, cena biletów w muzeach na terenie Włocławka wynosi: normalny – 7 zł, ulgowy – 5 zł, zorganizowane grupy szkolne – 3 zł od osoby).