Archiwum - Wystawy czasowe

GDY ŚLICZNA PANNA… BOŻE NARODZENIE W MALARSTWIE, GRAFICE I RYSUNKU OD XVI DO XXI W.

Najstarsze przedstawienia Bożego Narodzenia, jakie znamy wiążą się jeszcze z malarstwem katakumbowym pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wraz z rozwojem Kościoła powstawały […]

ZNAK ORŁA – ORZEŁ BIELIK…

Od 2 grudnia, w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie prezentowana jest wystawa czasowa „ZNAK ORŁA” – orzeł bielik – pierwowzór godła w fotografii […]

O CZYM SKRZYPI SZRANCZEK, CO PAMIĘTA MIŚNIK…

Od 16 listopada br. we dworze w Kłóbce udostępniona jest wystawa czasowa pn. „O czym skrzypi szranczek, co pamięta miśnik […]