rok rzeki wisły banerek edu

ROK RZEKI WISŁY 2017 – OFERTA EDUKACYJNA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy: 18.04 - 08.06.2017

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zachęca do skorzystania z oferty edukacyjnej towarzyszącej wystawie czasowej „Miasto – Ludzie – Rzeka. Przemiany na Wiśle we Włocławku w XIX–XX wieku”. Zajęcia wpisują się w obchody Roku Rzeki Wisły 2017 ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej.

CO WIEM O WIŚLE…? – warsztaty dla grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych.

Zajęcia rozpoczną się zwiedzaniem wystawy pn. „Miasto – ludzie –  rzeka. Przemiany na Wiśle we Włocławku w XIX i XX wieku”. Następnie pogadanka na temat, co wiemy o Wiśle, jak dawniej wyglądało życie włocławian nad rzeką, skąd pochodzi nazwa i dlaczego Wisła jest królową polskich rzek. Wyjaśnienie pojęć związanych z Wisłą: prawy i lewy brzeg rzeki, koryto rzeczne, źródło i ujście, port, bulwary itp.

Na zakończenie zajęć – praca plastyczna: wykonanie łódki techniką origami i jej ozdobienie, a dla uczniów z klas II–VI możliwa praca z kartą zadań podsumowującą zdobytą wiedzę.

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 3 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Kontakt: Ewa Jabłońska, Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 232 30 01

WŁOCŁAWSKIE HISTORIE WIŚLANE – lekcja muzealna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jest to multimedialna opowieść o licznych wydarzeniach, których miejscem była Wisła we Włocławku lub tereny do niej przylegające. Ramy czasowe obejmują wielowątkowe historie od wybudowania bulwarów w 1846 r. do ukończenia stopnia wodnego w 1970 r. Prezentacja zawiera dzieje mostów wiślanych (z 1865, 1916 i 1937 r.), Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego (zał. 1886 r.) i żeglugi parowej (od 1853 r.). Ważną jej częścią są także historie związane z powstaniem styczniowym (1863-1864), obroną Włocławka w sierpniu 1920 r. i walkami we wrześniu 1939 r. Multimedialna prezentacja powstała o bogate zbiory ikonograficzne i kartograficzne Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.  

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby + 30 zł opłata od grupy

Kontakt: Tomasz Wąsik, Dział Historyczny, tel. 883 374 665

Galeria Rozwiń Zwiń