Spotkanie z Janem Łukowmskim, 27.04.2017

RELACJA ZE SPOTKANIA Z JANEM ŁUKOMSKIM


gdzie: Gmach Główny, kiedy: 28.04.2017

28 kwietnia w Gmachu Głównym Muzeum przy ul. Słowackiego 1 a, miało miejsce spotkanie z Janem Łukomskim, uczestnikiem protestu młodzieży z 3–4 maja 1946 r. we Włocławku, zorganizowanemu przeciwko zakazowi urządzania uroczystości publicznych z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Informacja biograficzna o Janie Łukomskim

Jan Łukomski urodził się we Włocławku 13.03.1930 r., w rodzinie rzemieślniczej Kazimierza i Eugenii z d. Suwalskiej. Przed 1939 r. uczęszczał do Gimnazjum im. ks. Jana Długosza. Po wojnie kończy Gimnazjum Ziemi Kujawskiej, a następnie Liceum Budowlane w Toruniu. Otrzymuje nakaz pracy do Nowej Huty, gdzie 1.08.1951 r. znajduje zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego Nowa Huta. W pracy zawodowej specjalizuje się w produkcji prefabrykatów. W 1974 r. kończy studia na Politechnice Krakowskiej, uzyskując tytuł inżyniera budownictwa lądowego w specjalności budownictwo miejskie i przemysłowe. Zajmuje szereg stanowisk od technika budowy-majstra poprzez kierownika centralnej zbrojarni, kierownika zakładu prefabrykacji do głównego inżyniera i głównego technologa. Jest autorem lub współautorem wielu projektów wynalazczych dotyczących organizacji i technologii produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Za swoja działalność zawodową został wielokrotnie wyróżniony odznaczeniami państwowymi i resortowymi w tym Złotym Krzyżem Zasługi w 1974 r.

Wojna mocno doświadcza rodzinę Łukomskich, w tym 9-letniego Jana, obserwującego postępowanie Niemców m.in. odebranie domu i zakładu oraz zesłanie całej rodziny do Generalnej Guberni. Po powrocie z wojennej tułaczki angażuje się w rozpoczętą przed 1939 r. działalność harcerską. W gimnazjalnej drużynie jest zastępowym, a następnie przybocznym. Zostaje mianowanym drużynowym w Szkole Powszechnej nr 5 we Włocławku. Jest uczestnikiem wydarzeń z 3–4 maja 1946 r., gdy władze Polski Ludowej zabroniły obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na co nie godziła się młodzież szkolna i demonstrowała swój sprzeciw. W dniu 4 maja Jan Łukomski powiadamia uczniów Państwowego Gimnazjum Mechanicznego o organizowanej demonstracji w Parku im. H. Sienkiewicza na rzecz uwolnienia aresztantów i pomaga wydostać się z zamkniętych klas uczennicom Żeńskiego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Za udział w wydarzeniach z 4 maja zostaje aresztowany i przetrzymywany dwa tygodnie w celi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Włocławku przy ul. Brzeskiej.

Areszt w wyniku manifestacji antyrządowej i nieprzychylny stosunek do władzy ludowej uniemożliwiają Janowi Łukomskiemu kontynuację dobrze zapowiadającej się pasji lotnictwem zapoczątkowanej we Włocławku i kontynuowanej w Aeroklubie Pomorskim w Toruniu do 1951 r.

Poniżej znajdą Państwo relację z wydarzenia.

Galeria Rozwiń Zwiń