Atlas

RELACJA Z PROMOCJI PUBLIKACJI „ATLAS HISTORYCZNY MIAST POLSKICH; WŁOCŁAWEK”


gdzie: Gmach Główny, kiedy: 23.11.2017

W dniu 23 listopada, w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przy ul. J. Słowackiego 1a, odbyło się spotkanie promujące publikację z serii Atlas historyczny miast polskich, t. II: Kujawy, z. 4: Włocławek, pod redakcją prof. Romana Czai, wydaną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Atlas historyczny Włocławka jest czwartym zeszytem tomu Kujawy i stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat zmian terytorialno-urbanistycznych miasta od okresu średniowiecza do czasów współczesnych. Najważniejszą część publikacji stanowią mapy Włocławka oraz reprodukcje źródeł kartograficznych i widoków. Integralną częścią wydawnictwa jest zeszyt tekstowy przedstawiający dzieje miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i wyników badań urbanistycznych oraz opis reprodukcji i wskazówki bibliograficzne.

W pracach nad atlasem Włocławka zostały wykorzystane m.in. zbiory kartograficzne i ikonograficzne Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.  

Zachęcamy Państwa do zakupu publikacji na stronie Wydawnictwa UMK oraz do obejrzenia relacji z imprezy.

Galeria Rozwiń Zwiń