Banarch

RELACJA Z PROMOCJI KSIĄŻKI


gdzie: Muzeum Historii Włocławka, kiedy: 30.11.2019

30 listopada 2019 r., w Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19, odbyło się spotkanie promujące książkę pt. „Archeologiczne zabytki Pomorza i Kujaw. Województwo kujawsko-pomorskie”. Publikacja autorstwa Piotra Kalki i Jarosława Ellwarta ukazała się w roku bieżącym nakładem wydawnictwa „Region” z Gdyni.

Piotr Kalka jest archeologiem, uczestnikiem ekspedycji badawczych oraz autorem wielu artykułów i książek dotyczących najdawniejszych dziejów Pomorza. Jarosław Ellwart to przede wszystkim twórca ponad 40 przewodników turystycznych i albumów prezentujących walory oraz atrakcje Pomorza.

Przewodnik jest bogato ilustrowany zdjęciami, rysunkami oraz mapami. Na ponad 250 stronach zawiera najważniejsze informacje, historię badań, ciekawostki i najlepsze sposoby dotarcia do ponad 50 wybranych obiektów położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Publikacja dostępna jest w punkcie sprzedaży Muzeum Historii Włocławka, w cenie 34 zł za egzemplarz.

Fot. Jarosław Czerwiński