Adamotwarcie

RELACJA Z OTWARCIA WYSTAWY


gdzie: Muzeum S. Noakowskiego, kiedy: 31.03.2019

31 marca, w gmachu Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie miał miejsce wernisaż wystawy czasowej pt. Adam Zapora malarstwo.  Prace zgromadzone na ekspozycji stanowią dokumentację drogi malarskiej i jednocześnie wędrówki duchowej artysty.

Temat Sacrum, który niejednokrotnie stanowi punkt wyjścia dla malarskiej ekspresji, w ciągu ostatnich lat niemal całkowicie zdominował obszar moich poszukiwań – mówi Adam Zapora. Stopniowe zdążanie w stronę malarstwa ikonowego jest świadomym wyborem zgłębiania prawdy wizerunku i realnego kontaktu z absolutem. W mojej twórczości malarsko wtóruję Psalmiście: Szukam, o Panie, Twojego oblicza… (Ps 27,8). Droga tych poszukiwań wiodła mnie od syntezy, niemal abstrakcji, przez kobierce barwnych plam aż po język bliski wschodnim ikonopisom.

Więcej informacji o wystawie znajduje się tutaj.