PROJEKT GDAŃSKA 4

Remont

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy realizuje projekt konserwatorski i rozbudowę siedziby przy ul. Gdańskiej 4, w efekcie którego w drugiej połowie 2019 r. zostanie udostępniona nowa przestrzeń muzealna. Program wystawienniczy, kulturowy i edukacyjny przygotowany dla zwiedzających, zostanie poświęcony, w znacznej mierze, sztuce współczesnej. Muzeum dysponuje jednymi z najbogatszych i najbardziej reprezentatywnych w Polsce zbiorów w tym zakresie, z czego najobszerniejszą kolekcję stanowi zbiór współczesnego malarstwa polskiego. Na ekspozycjach pojawi się wiele aspektów wypowiedzi twórczej z zakresu sztuki współczesnej. Obok malarstwa, grafik, czy rzeźby, prezentowany będzie również design. W murach nowego budynku będą także realizowane interwencje artystyczne – pokazy młodych projektantów, fotografów, artystów multimedialnych. Wystawom towarzyszyć będzie refleksja sztuki na rzeczywistość i odwrotnie. Pojawią się niekonwencjonalne zestawienia, prowokujące odbiorców do zmiany dotychczasowego spojrzenia. Prezentacje będą uwzględniały nowatorskie trendy w sztukach plastycznych oraz wykorzystywały nowe technologie. O tym Co można robić w Muzeum? przy ul. Gdańskiej 4 będzie można dowiedzieć się już wkrótce.

Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://muzeum.bydgoszcz.pl