Meble

„POZWÓLMY PRZETRWAĆ. KONSERWACJA 23 ZABYTKOWYCH MEBLI Z 1. POŁ. XX W.”


kiedy:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w br. otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 23 zabytkowych mebli z 1. poł. XX w.”  Przyznana w ramach Programu „Wspieranie działań muzealnych” dotacja, przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umożliwi przeprowadzenie pełnej konserwacji ludowych mebli gromadzonych w zbiorach etnograficznych muzeum w latach 80. i 90. XX wieku. Wytypowane w projekcie meble, pozyskane w trakcie etnograficznych badań terenowych, stanowią reprezentatywny zbiór wyrobów produkowanych w zakładach wiejskich i małomiasteczkowych, rzadko dziś rejestrowanych w terenie.

Konserwację przeprowadzi  Pracownia Renowacji Antyków, Kupno-sprzedaż, Roman Wietrzycki z Włocławka. Prace prowadzone będą w dwóch etapach. Od lipca renowacji poddane zostaną kredensy (7 poz.) i szafy (5 poz.). Równolegle wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna i realizowany zapis filmowy, którego efektem będzie film promocyjny towarzyszący zakończeniu całego projektu. W ramach zadania zaplanowana jest także wystawa czasowa pn. „O czym skrzypi szranczek, co pamięta miśnik – czyli jak meblom przywrócono głos i blask – konserwacja mebli z 1. poł. XX w.” prezentująca całość zbioru we dworze w Kłóbce. Ponadto digitalizacja zabytków i wprowadzenie ich do systemu MONA.

Docelowo, wszystkie poddane konserwacji meble znajdą swoje miejsce ekspozycyjne w spichlerzu dworskim, którego adaptacja w Kłóbce zaplanowana jest w najbliższych dwóch latach.   

Tekst Krystyna Pawłowska

Realizacja dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 

oraz dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Belka Dofinansowano Instytucje Kultury2

Galeria Rozwiń Zwiń