Info

POZWÓLMY PRZETRWAĆ. KONSERWACJA 23 ZABYTKOWYCH MEBLI Z 1. POŁ. XX W.


gdzie: Park etnograficzny, kiedy:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, w ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakończyło realizację zadania pn. „Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 23 zabytkowych mebli z 1. poł. XX w.”. Przyznana z programu „Wspieranie działań muzealnych” subwencja, przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego umożliwiła przeprowadzenie pełnej konserwacji 23 ludowych mebli, zgromadzonych w zbiorach etnograficznych muzeum. Wytypowane do renowacji zabytki pozyskiwane głównie w trakcie etnograficznych badań terenowych stanowią unikatowe przykłady rzemiosła wiejskiego i małomiasteczkowego w zakresie meblarstwa. W wyniku gruntownej renowacji pierwotny blask odzyskało siedem kredensów, pięć szaf, dwie komody, trzy łóżka, stół, bieliźniarka, kołyska, fotel i dwa krzesła. Konserwację mebli przeprowadziła Pracownia Renowacji Antyków, Kupno-Sprzedaż, Roman Wietrzycki z Włocławka, która przez cały okres trwania zadania, merytoryczny program prac na bieżąco konsultowała z kierownikiem muzealnej pracowni konserwatorskiej. Odrestaurowane meble zostały przewiezione do dworu w Kłóbce, gdzie od 16.11 do 16.12. br. będą prezentowane na ekspozycji pn. „O czym skrzypi szranczek, co pamięta miśnik — czyli jak meblom przywrócono głos i blask — konserwacja mebli z 1. poł. XX w.”. Wystawa, w trakcie jej trwania, stanowić będzie element oferty edukacyjnej w zakresie zwiedzania ekspozycji skansenowskiej.

Promocji wystawy towarzyszy film podsumowujący zakończenie całego projektu.

Zabytki poddane zostały również digitalizacji i wprowadzone do elektronicznego systemu ewidencji muzealnej. Docelowo, wszystkie odrestaurowane meble znajdą swoje miejsce ekspozycyjne w spichlerzu dworskim w Kłóbce, którego adaptacja zaplanowana jest w najbliższych dwóch latach.

Tekst: Krystyna Pawłowska

Realizacja dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 

 

oraz dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Belka Dofinansowano Instytucje Kultury2