Konwis

PIĘĆ WIEKÓW KONWISARSTWA… – KATALOG


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy:

Katalog kolekcji wyrobów cynowych przekazanych przez Andrzeja Wójcika do zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej opracowany w ujęciu chronologicznym. Uwzględniono przy tym czas powstania obiektów, który najczęściej dotyczył okresu działalności warsztatów czy wytwórni. W przypadku artefaktów niesygnowanych i pozbawionych inskrypcji datujących ogólne określenie stulecia czy też jego części, w jakich mogły zostać wykonane, oparte zostały na formie przedmiotów, ich dekoracji i stylistyce.

W zapisie katalogowym podane zostały: nazwa obiektu, wykonawcy, miejsce — z wersją niemiecką w nawiasie lub oryginalną pisownią, środowisko i czas, w jakim przedmiot powstał, materiał i techniki oraz wymiary, numer inwentarzowy i czas, w którym został przekazany do zbiorów, punce, napisy i znaki, charakterystyka, uwagi dodatkowe oraz literatura.

W publikacji ujętych zostało 371 obiektów powstałych na przestrzeni od XVI do XX w. w środowiskach Europy i Ameryki Północnej. Każdy z omówionych artefaktów został zilustrowany fotografią oraz reprodukcją znaków konwisarskich, którymi był sygnowany.

Spis treści:

  • Od Autora
  • Andrzej Wójcik – kolekcjoner i darczyńca
  • Kolekcja Andrzeja Wójcika w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
  • Układ katalogu
  • Wykaz skrótów użytych w katalogu
  • Katalog
  • Postscriptum
  • Indeksy
  • Bibliografia

Tekst informatora: Adam Zapora

Fotografie: Jarosław Czerwiński

Opracowanie typograficzne, łamanie, projekt okładki: Magdalena Kolanowska

Korekta wydawnicza: Monika Grabowska, Janina Grzesik

Wydawca: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Włocławek 2017

ISBN: 978-83-87950-39-2

Format: 24 x 17 cm

Objętość: 375 stron, fotografie kolorowe i czarno-białe

 Druk publikacji sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kujawsko Pomorskielogo

Katalog Cyna Okladka.indd