Otwieramy4.05

Otwieramy nasze muzea!


kiedy:

Z radością informujemy, że od wtorku 4 maja 2021 r. zostają udostępnione do zwiedzania wszystkie oddziały naszego muzeum – we Włocławku, Kłóbce i Nieszawie, poza gmachem głównym muzeum przy ul. Słowackiego 1a we Włocławku, który będzie zamknięty do lipca br. z powodu prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych.

Pozostajemy jednak w stanie epidemii i w związku z tym nadal będą obowiązywały dotychczasowe ograniczenia i procedury:

  • zwiedzający będą mieli obowiązek zakrywających usta i nosa oraz dezynfekcji dłoni;
  • ograniczona zostanie liczebność zwiedzających do grup maksimum 5 osób lub 7 osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;
  • poszczególne grupy lub pojedynczy zwiedzający wpuszczani będą na teren skansenu i muzeów w odstępach 15 minutowych;
  • zwiedzający będą musieli zachować między sobą 2 metrowy dystans (z wyłączeniem osób określonych w obowiązujących przepisach);
  • trasy zwiedzania będą każdorazowo planowane przez przewodników lub pracowników obsługi tak, aby ograniczyć do minimum kontakt fizyczny poszczególnych grup zwiedzających;
  • w skansenie w Kłóbce będą czasowo wyłączone  ze zwiedzania piwnice dworu i wnętrza wiatraka. Dostępne będą ekspozycje na parterze dworu, dawna szkoła i kościół a pozostałe wnętrza będzie można oglądać zza wyznaczonych barier.