Tubaja

ODSZEDŁ ROMAN TUBAJA


kiedy:

W dniu 17 kwietnia 2021 roku zmarł Roman Tubaja, były Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu, współautor koncepcji Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce.

Roman Tubaja urodził się w 1944 r. w Warlubiu, ukończył studia z zakresu etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1967 r. rozpoczął pracę w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, którego był dyrektorem w latach 1980-2007. Był specjalistą w dziedzinie budownictwa ludowego . Był autorem planów rozbudowy Parku Etnograficznego w Toruniu i Parku Etnograficznego w Kaszczorku. W 1979 r. Wraz z Janem Święchem był autorem koncepcji i programu muzeum etnograficznego typu skansenowskiego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, które zostało zrealizowane jako Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce. Był autorem wielu publikacji na temat architektury ludowej oraz muzealnictwa. Pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz wiceprezesa Związku Muzeów Polskich. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu oraz wchodził w skład wielu rad muzealnych, w tym Rady Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Skany

Roman Tubaja (w środku) na otwarciu wystawy „Współczesne garncarstwo ludowe”, Muzeum Etnograficzne we Włocławku, 1989 r.