R

ODESZŁA WYBITNA KUJAWSKA HAFCIARKA, PANI REGINA MAJCHRZAK


kiedy:

28 stycznia 2018 r. zmarła pani Regina Majchrzak, twórczyni ludowa, zasłużona hafciarka. Urodzona w 1934 r. na ziemi dobrzyńskiej i tam wychowana w tradycyjnej rodzinie wiejskiej. Dorosłe życie, rodzinne i zawodowe związała z Kujawami.

 Obdarzona zdolnościami manualnymi i umiejętnościami wyniesionymi z domu, w 1966 r. ukończyła kurs hafu kujawskiego, dzięki któremu otrzymała zatrudnienie w Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Sztuka Kujawska” we Włocławku. W 1975 r. została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych z siedzibą w Lublinie. Przez 26 lat, oprócz własnej pracy twórczej, prowadziła kursy haftu z ramienia Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich oraz Spółdzielni Pracy i Rękodzieła Ludowego „Cepelia” we Włocławku i wielu okolicznych miejscowościach. Swoje umiejętności hafciarskie przekazała córce Beacie.

Już na początku twórczej drogi nawiązała kontakt z włocławskim muzeum. Współpraca trwała do ostatnich dni życia pani Reginy. Uczestniczyła w organizowanych tutaj konkursach na współczesną sztukę ludową — regionalnych i ogólnopolskich, zdobywając najwyższe nagrody. Bardzo czynie brała udział w licznych imprezach folklorystycznych, festynach i kiermaszach sztuki ludowej w wielu miejscowościach Polski. Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości ludowej pani Reginie Majchrzak zostały przyznane liczne odznaczenia i nagrody m.in. Srebrny Krzyż Zasługi (1983 r.), Zasłużony Działacz Kultury (1986 r.), Zasłużony dla Kultury Polskiej (2009 r.) i inne. 

Odeszła wspaniała hafciarka, ale pozostały jej prace zgromadzone w muzealnych zbiorach.

2018 02 02 12 45 56 01

Prace wykonane przez Panią Reginę Majchrzak.

024 09