Wieniec

#MuzeumWdomu – OBIEKT DNIA – Kaplica w Wieńcu Zdroju


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy: 21.05.2020

Mk 2068 S

Drewniana kaplica w zdrojowisku Wieniec, mal. Franciszek Kwiatkowski 1929 r., akwarela, papier, 52 x 37 cm (katalog online)

Walory artystyczne tego akwarelowego pejzażu nie są wysokie w odróżnieniu od jego wartości historycznej. O zakwalifikowaniu tego dzieła do zbiorów muzealnych zdecydowało przede wszystkim jego autorstwo oraz przedstawienie na nim budowli, która istniała tylko kilkanaście lat.

W lewym dolnym rogu akwareli znajduje się sygnatura F. Kwiatkowski 1929. Jest to zatem młodzieńcze dzieło znanego włocławskiego artysty malarza Franciszka Kwiatkowskiego (1912-1985), które powstało osiem lat przed podjęciem przez niego studiów malarskich na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Tematem przedstawienia jest nieistniejąca kaplica w Wieńcu Zdroju. Ta drewniana budowla została wzniesiona w 1929 r. z inicjatywy ks. kan. Stanisława Pruskiego, jednego z głównych udziałowców spółki p.n. „Zdrojowisko Siarczane Wieniec” zawiązanej w 1923 r. Kościółek został zaprojektowany w stylu zakopiańskim i był niewątpliwą ozdobą powstającej osady uzdrowiskowej. W jego niewielkim wnętrzu znajdował się ołtarz, konfesjonał i osiem klęczników a kuracjusze uczestniczyli w nabożeństwach stojąc na zewnątrz. Kościółek został poświęcony w dniu 17 sierpnia 1929 r. przez biskupa włocławskiego Karola Radońskiego. Msze w kaplicy odprawiał osiadły w Wieńcu Zdroju jej fundator ks. kan. Stanisław Pruski. Kościół został rozebrany przez okupantów niemieckich w czasie II wojny światowej.

Fot.2 (2) Fot.3 (1)

Kościółek w Wieńcu Zdroju znajdował się w zachodniej części uzdrowiska przy zbiegu obecnych ulic Stanisława Smolki i Wienieckiej. Fotografie z lat 30. XX w.

[PN]