Mg

#MuzeumWdomu – OBIEKT DNIA – Najstarsze zabytki piśmiennictwa


kiedy:

Podstawowym zadaniem biblioteki naukowej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku jest zbieranie literatury oraz prasy o tematyce regionalnej. Posiadamy bogaty księgozbiór dotyczący tradycji, kultury, obyczajowości, architektury, demografii, gospodarki, oświaty, historii związanej z Włocławkiem, Kujawami, a także ziemią dobrzyńską. Imponująco pod względem zasobów przedstawiają się również działy: etnografii, sztuki czy historii. Dziś chcielibyśmy Państwu zaprezentować, wprawdzie niezwiązane bezpośrednio z tematyką regionalną, ale za to najstarsze w zbiorach biblioteki zabytki piśmiennictwa.

[fot.1]

Fot.1

Możemy się pochwalić posiadaniem takich książek, jak: [Bartłomieja Groickiego], Porządek Sądów y spraw Mieyskich prawa magdeburskiego: Tera nowo wydrukowany, y na wielu mieyscach poprawiony… [1616 r.]. Prace Bartłomieja Groickiego (zm. 1605 r.) są uznane za podstawowe dzieła sądownictwa miejskiego, a ich autora, uważa się za ojca polskiego języka prawniczego.

[fot.2]

Fot.2

W 1587 r. kalwiński szlachcic Stanisław Sarnicki wydał w Krakowie Roczniki, czyli o pochodzeniu i sprawach Polaków i Litwinów, Ksiąg VIII, w oryginale Stanislai Sarnicii, Annales, sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lituanorum, libri octo. Biblioteka może poszczycić się posiadaniem pierwszego wydania tego dzieła. Co znamienne dla nas, w kontekście regionalnym, książka ta posiada pieczęć księgozbioru Leopolda barona Kronenberga (ur. 1812 r., zm. 1878 r.), finansisty, kompozytora, współzałożyciela Filharmonii Warszawskiej, właściciela majątków Wieniec i Brzezie na Kujawach.

[MG]