Archeo2

#MuzeumWdomu z archeologią! Dokumentacja – Wnioski i pozwolenia


gdzie: Muzeum Historii Włocławka, kiedy:

Cześć! To już nasze drugie spotkanie. Wiecie już kim jest archeolog i czym się zajmuje. Dziś zaczniemy pierwszy etap wykopalisk. Aby rozpocząć jakąś pracę trzeba mieć plan, ale w takim wypadku również i zgodę. Chcecie ją uzyskać? Czytajcie dalej jak tego dokonać!
Przeprowadzenie wykopalisk wymaga pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tryb udzielania zgody oraz dane jakie należy wpisać do wniosku zawarte są w Ustawie o ochronie zabytków uchwalonej przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Określają one również zasady przeprowadzania wykopalisk samodzielnie. Jeżeli ktoś realizowałby je bez zgody WKZ, grozi mu odpowiedzialność karna i pieniężna. Przykład takiego wniosku dla województwa kujawsko-pomorskiego znajdziecie na stronie: http://www.torun.wkz.gov.pl, możecie wybrać jeden z aktualnych wniosków w poszczególnych miastach i go przejrzeć.
Pismo, które musi sporządzić archeolog jest bardzo szczegółowe, uwzględnia wiele aspektów planowanych prac. Wniosek ten składa się z szeregu załączników. Ubiegając się o pozwolenie, powinien wskazać również miejsce, do którego trafi ewentualnie znaleziony zabytek. Czyli opiekuna, który odpowiednio o niego zadba, przechowa, zinwentaryzuje i skataloguje. Może nim być Muzeum. Archeolog ma obowiązek dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie, wystawione przez jednostkę, która zobowiązała się zająć tym zabytkiem.
Należy również przedstawić we wniosku program prowadzenia prac archeologicznych, który zawiera m.in.:

  • Imię i nazwisko archeologa.
  • Tytuł, w którym są zawarte wszystkie dane dotyczące miejsca, gdzie będą prowadzone prace badawcze.
  • Określenie planowanej powierzchni badań oraz jednostek, które będą używane (np. ary, metry, centymetry).
  • Harmonogram prowadzonych prac.
  • Cel, rodzaj i metody badawcze oraz określenie narzędzi jakimi będą przeprowadzane badania archeologiczne np. sprzęt mechaniczny.
  • Określenie zasad bhp na terenie wykopalisk.
  • Opis przypuszczalnie odnalezionych zabytków, przechowywania do momentu przewiezienia w docelowe miejsce, planowane konserwacje.
  • Określenie prowadzenia dokumentacji: opisowa, graficzna i fotograficzna.
  • Wskazanie osób, które będą brały udział w wykopaliskach w celach konsultacyjnych: np. architekt, antropolog.
  • Opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu prac wykopaliskowych oraz wyznaczenie osoby za to odpowiedzialnej.

Po złożeniu wniosku (ewentualnych poprawkach) od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzyskuje się/bądź nie zgodę na prowadzenie badań archeologicznych. Sposób prowadzenia wykopalisk musi odbywać się zgodnie ze złożonym wnioskiem, ponieważ na podstawie dokumentacji archeolog zostanie rozliczony z prawidłowości prowadzonych badań.

Zadanie
Zapraszam do wypełnienia uproszczonej wersji wniosku znajdującego się w załączniku (do pobrania na dole strony) przygotowanego tylko na cele naszej zabawy i przesłanie go na e-meila: konkursmzkid@gmail.com z dopiskiem w tytule: #Muzeum w domu z archeologią – wniosek. Dzięki temu uzyskacie ode mnie informację zwrotną – zgodę na przeprowadzenie Waszych wykopalisk w domu. Będzie to bardzo pomniejszona ich skala, ale od czegoś trzeba zacząć, by stać się archeologiem :) ! Powodzenia!
Czekam na Wasze wnioski! Pozdrawiam. Ula. #Muzeum w domu z archeologią!