KO

MUZEA OTWARTE!


kiedy:

Z radością informujemy, że od piątku 8 maja b.r. będzie ponownie otwarty Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce natomiast od wtorku 12 maja zostaną udostępnione oddziały muzeum na terenie Włocławka. Od 5 maja zczynne jest Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.04.2020 r. dla muzeów, […], w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19 będą obowiązywały czasowe ograniczenia i procedury:

  • pracownicy obsługi i zwiedzający będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa;

  • ograniczona zostanie liczebność zwiedzających do grup maksimum 5 osób lub 7 osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;

  • poszczególne grupy lub pojedynczy zwiedzający wpuszczani będą na teren skansenu i muzeów w odstępach 15 minutowych;

  • zwiedzający będą musieli zachować między sobą 2 metrowy dystans (z wyłączeniem osób określonych w obowiązujących przepisach);

  • trasy zwiedzania będą każdorazowo planowane przez przewodników lub pracowników obsługi tak, aby ograniczyć do minimum kontakt fizyczny poszczególnych grup zwiedzających;

  • zawieszona zostanie możliwość korzystania z szatni oraz z multimediów i urządzeń dotykowych;

  • w skansenie w Kłóbce będą czasowo wyłączone ze zwiedzania piwnice dworu i wnętrza wiatraka. Dostępne będą ekspozycje na parterze dworu, dawna szkoła i kościół a pozostałe wnętrza będzie można oglądać zza wyznaczonych barier.

Informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje zawieszenie wszelkich działań grupowych – imprez, warsztatów i stacjonarnych lekcji muzealnych. Do odwołania pozostaje zamknięta Biblioteka muzealna. Przyjmowanie interesantów będzie możliwe tylko w pilnych sprawach po telefonicznym umówieniu się z pracownikami muzeum.