Kozaban

Z KOZĄ NA ZAPUSTY! – KARNAWAŁOWE WARSZTATY DLA GRUP W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy: 16.01 - 13.02.2018

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza na zajęcia edukacyjne prowadzone w okresie karnawału. Oferta jest skierowana do grup przedszkolnych (dzieci powyżej 5 lat), uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Czy uniwersalne jest nadal powiedzenie „Gdzie koza chodzi, tam żytko się rodzi…?”. Czym charakteryzują się żywe do dziś na Kujawach zwyczaje zapustne? Jakie postaci maszerują przez kujawskie wsie w ostatnie dni karnawału? Czy zwyczaj ewoluował przez lata? 
Na te i inne pytania uzyskają odpowiedź uczestnicy zajęć przybliżających tematykę zwyczajów zapustnych. W części warsztatowej sami spróbują wykonać wybrane przez siebie rekwizyty zapustne (maszkary zwierzęce). Lekcja uzupełniona zostanie projekcją filmu/zdjęć z przemarszu grup zapustnych.

Warsztaty dla przedszkoli (dzieci od lat 5), szkół podstawowych i gimnazjów

Kontakt: Beata Wąsik, Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 232 30 01

Termin realizacji: 16 stycznia – 13 lutego 2018 r., od wtorku do czwartku

Miejsce zajęć: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6

Czas zajęć: ok. 90 minut

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 8 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

Koza 2018