1920konkurs

KONKURS PLASTYCZNY


gdzie: Muzeum Historii Włocławka, kiedy: 02.07 - 31.07.2020

W okresie wakacyjnym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku pragnie zaprosić Was do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Włocławek 1920. W 100-lecie Bitwy Warszawskiej”. Konkurs stwarza możliwość wykazania się wyobraźnią, zmysłem plastycznym i twórczym myśleniem. Jest także okazją do przeżycia ciekawej historycznej przygody, którą będziecie mogli podzielić się z nami. Mamy nadzieję, że udział w konkursie pobudzi Wasze zainteresowania dziejami miasta oraz zdolności plastyczne.

Bliższych informacji udziela:
Kalina Ciesielska, Dział Edukacji i Promocji,
Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, tel. (054) 232-30-01
e-mail: k.ciesielska@muzeum.wloclawek.pl

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pt. „Włocławek 1920. W 100-lecie Bitwy Warszawskiej”.

§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

§ 2. Cel konkursu

Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat dziejów Włocławka. Wyrabianie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, wzbogacenie warsztatu plastycznego, popularyzacja sztuki oraz rozwijanie doświadczeń i zainteresowań artystycznych, a także wyrobienie wśród młodego pokolenia potrzeby obcowania z historią własnego miasta i regionu.

Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwycięskiej obrony Włocławka przed bolszewikami w sierpniu 1920 r., tak ważnej daty zapisanej dla historii naszego miasta, muzeum przygotowało konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Zadaniem uczestników będzie wykonanie (do wyboru):
Komiksu historycznego – przedstawiającego jedno z wydarzeń historycznych 1920 r., ważnego dla dziejów Włocławka, z udziałem bohaterów fikcyjnych lub historycznych. Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości od 1 do 10 stron, formatu A4, przedstawioną w pionie lub poziomie.
Pomnika – gdyby Wam przyszło zaprojektować pomnik na okoliczność 100-lecia obrony Włocławka, to jak by on wyglądał? Technika i format pracy dowolne, możecie wykorzystać pudełka, kartony, taśmy itp.
Bohatera wojennego 1920 r. – jak wyobrażasz sobie bohatera wojennego? Jak powinien wyglądać? Co powinno go charakteryzować? Zadanie polegające na namalowaniu lub narysowaniu bohatera na karcie formatu A4 lub A3.

§ 3. Uczestnicy i zgłoszenia.

– Warunki udziału w konkursie:

• w konkursie mogą brać udział dzieci od 7 do 13 lat oraz młodzież od 14 do 19 roku życia.

• organizator prosi o wykonanie zdjęcia prac konkursowych i przesłanie na adres e-mail k.ciesielska@muzeum.wloclawek.pl

• w e-mailu należy podać: tytuł pracy, indywidualne hasło, telefon oraz wiek autora pracy

• uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę w każdej z kategorii

– Data nadsyłania prac do 31 lipca2020 r.

§ 4. Ocena prac i ogłoszenie wyników

– Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja, która rozpatrzy je w trzech kategoriach wiekowych. Jury będzie brało pod uwagę wykonanie, ogólny wyraz plastyczny, nie stosując podziału na technikę.
Prace oceniane będą w kategoriach:
• kategoria I – 7–10 lat
• kategoria II – 11–15 lat
• kategoria III – 16–19 lat

– Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19.08.2020 r., poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej www.muzeum.wloclawek.pl.

– Laureaci zostaną nagrodzeni upominkami, fundatorem nagród jest
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Logo MuzeumJ

oraz Fundacja Ładowarka

LOGO Przezroczyste

– Wszystkie nadesłane zdjęcia staną się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach związanych z konkursem.