KŁÓBKA – ZABYTEK ZADBANY 2016!


gdzie: Park etnograficzny, kiedy:

W środę, 20 kwietnia b.r. podczas uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Zakopanem wręczono nagrody w prestiżowym konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2016”. Nagrodę główną w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu otrzymał zespół dworsko-parkowy w Kłóbce

Jury konkursu bardzo wysoko oceniło wykonane prace konserwatorskie przy odbudowie dworu oraz rewaloryzację i zagospodarowanie zabytkowego parku. Poza odbudową i przywróceniem pierwotnej formy dworu zakres wyróżnionych prac obejmował: odtworzenie układu funkcjonalnego i komunikacyjnego parku, pielęgnacje starych drzew, odtworzenie dawnego systemu hydrologicznego oraz kompozycje nowych stref zieleni.

Nagrodę główną w postaci dyplomu Laureata oraz tabliczki do oznaczenia obiektu mianem „Zabytek Zadbany 2016” odebrał Piotr Nowakowski, dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Odbierając nagrodę podkreślił on, że proces zagospodarowania parku dworskiego będzie kontynuowany. Jeszcze w tym roku ma powstać ścieżka edukacji przyrodniczo-historycznej z dodatkowymi strefami komponowanej zieleni.

Nagrody wręczyła wiceminister kultury, generalny konserwator zabytków Magdalena Gawin oraz dyrektorka Narodowego Instytutu Dziedzictwa Małgorzata Rozbicka. 

Dyplom laureata dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku za znakomicie zrealizowany kompleksowy projekt rewaloryzacji zespołu Dworsko-Pałacowego w Kłóbce. Podjęty szeroki zakres prac rewalizacyjnych, konserwatorskich i renowacyjnych dworu wraz z parkiem krajobrazowym przywrócił wartości historyczne i przestrzenne zabytkowego założenia dawnej siedziby ziemiańskiej zagrożonej całkowitą degradacją.

 

O KONKURSIE

„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków a podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. 
Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów. 
Ocenie Jury konkursowego podlegały jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury. Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, ochronę „substancji zabytkowej” podczas wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli oraz ich otoczenia, które nierzadko również wpisane jest do rejestru zabytków. 
Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach: 
a. Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu. 
b. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe). 
c. Adaptacja obiektów zabytkowych. 
d. Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane. 
e. Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki