Aktualności Muzeum Historii Włocławka

Kalendarz2018

KALENDARIUM WYSTAW I IMPREZ W 2018 R.

Wystawy czasowe: „Danuta Nawrocka. Szelest moich myśli” – wystawa malarstwa olejnego, 10.02 – 18.03 (Muzeum w Nieszawie) „Fotografie od szewca. […]

O życiu codziennym Włocławka

O życiu codziennym Włocławka

W dniu 8 września 2012 r. w Muzeum Historii Włocławka odbyło się sympozjum historyczne inaugurujące cykl imprez zorganizowanych przez Muzeum […]

Dni Włocławka 2012

Dni Włocławka 2012

W dniach 16 i 17 czerwca 2012 w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku podjęto kilka inicjatyw w ramach […]

Noc Muzeów

Noc Muzeów

W dniu 19 maja 2012 r. odbyła się V Noc Muzeów. O nietypowej porze, w godzinach od 19.00 do 23.00 […]

Dzieje i herb Gminy Choceń

Dzieje i herb Gminy Choceń

27 kwietnia 2012 r. w Muzeum Historii Włocławka zorganizowano spotkanie dotyczące dziejów Gminy Choceń i problemów heraldyki samorządowej. Spotkanie przygotowane […]