bangrupa

GRUPA KUJAWSKA W ZBIORACH SZTUKI


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy: 22.04 - 29.05.2016

W dniu 22 kwietnia w gmachu Zbiorów Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przy ul. Zamczej 10/12 nastąpiło otwarcie wystawy pt. „Początki. Stąd wyszliśmy – Grupa Kujawska 1952–1976”. Inauguracji ekspozycji towarzyszyła prelekcja Krystyny Kotuli, starszego kustosza pt. „Rola Grupy Kujawskiej (1952–1976) w dziejach sztuk plastycznych Włocławka”.

Otwarta w roku obchodów 40. rocznicy powołania do życia Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku wystawa pokazuje twórczość artystów tworzących Grupę Kujawską, która stała się w 1975 r. podstawą dla włocławskiego Oddziału ZPAP, a w 1976 r. dla nowo otwartej Galerii – Salonu Biura Wystaw Artystycznych.

Wśród prezentowanych dzieł odnaleźć można wszystkie dziedziny sztuki uprawiane przez włocławskich artystów: malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, a przede wszystkim ceramikę. Działalność Grupy Kujawskiej, założonej w 1952 r. przez Henrykę Królikowską, bezprecedensowo wpłynęła na obraz i rozwój profesjonalnego środowiska plastycznego Kujaw i Ziemi dobrzyńskiej. Niezwykle istotna była też w historii powojennej sztuki regionu i miasta rola Muzeum Kujawskiego (ob. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej), które stało się centrum skupiającym artystów dojrzałych, a dzięki aktywności Ogniska Plastycznego – kolebką kolejnych pokoleń twórców czynnych po dziś dzień. Na wystawie zobaczyć można prace Antoniego Bisagi, Marii Brodzińskiej, Waldemara Dołęgowskiego, Aleksandry Domanowskiej, Lucyny Grzesik, Henryki Królikowskiej, Mariana Krygiera, Heleny Kuczyńskiej, Franciszka Kwiatkowskiego, Józefy Majchrowicz, Elżbiety Piwek-Białoborskiej, Wita Płażewskiego, Leona Płoszaya, Janusza Rudka, Jana Sowińskiego, Jadwigi Sypniewskiej, Jerzego Teodorowicza i Janiny Twardy. Dzieła pochodzą z kolekcji własnej Muzeum.

Ekspozycję można zwiedzać do 29 maja 2016 r. w holu gmachu Zbiorów Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, przy ul. Zamczej 10/12.

Adam Zapora

Galeria Rozwiń Zwiń