zag3

EDUKACJA W ZBIORACH SZTUKI


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy:

Warsztaty dla grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich:

Oferta edukacyjna prowadzona na wystawach stałych:

– Być jak Zagajewski

Pierwsze zajęcia z cyklu „WIELKA SZTUKA W MAŁYCH RĘKACH”. Spotkanie z twórczością Stanisława Zagajewskiego stanowi doskonały przyczynek nie tylko do zapoznania dzieci z sylwetką tego wielkiego włocławskiego artysty, ale także do przybliżenia im pojęcia stylu oraz nurtu w sztuce. Uczestnicy zajęć dowiedzą się czym rzeźba różni się od płaskorzeźby. Spróbują także swoich sił w trudnej sztuce interpretacji, dzięki czemu uświadomią sobie, że nie tylko to co piękne może wzbudzać podziw. W części warsztatowej uczestnicy zajęć, inspirując się twórczością Stanisława Zagajewskiego, wykonają własną rzeźbę w glinie dodając do tego surowce z „najniższej rangi” tj. nakrętki, słomki, rolki po papierze.

Kosz zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 7 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

Kontakt: Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 232 30 01

______________________________________________________________________

*opłata za warsztaty nie zwalnia z opłaty za bilet wstępu, z opłaty za bilet wstępu zwolnione są dzieci do 7 lat.

Uczniów i nauczycieli zainteresowanych ofertą prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w zajęciach. Odbywają się one od wtorku do czwartku, w godzinach od 10.00 do 14.30. Grupa uczestników nie może przekroczyć 25 osób. Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela: Kalina Ciesielska, Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 2323001

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH:

1. Artysta i jego styl – na podstawie twórczości Wacława Bębnowskiego i Stanisława Zagajewskiego.

2. Znany rzeźbiarz secesyjny Wacław Bębnowski, jego dorobek i znaczenie w sztuce Kujaw i Polski.

3. Życie artystyczne Włocławka w I poł. XX wieku – malarstwo, rzeźba, związki twórcze (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).

4. Życie artystyczne Włocławka w II poł. XX wieku – malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa, związki twórcze (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).

5. Maria z Wodzińskich Orpiszewska – kujawska muza Chopina (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).

KONTAKT: Krystyna Kotula, tel. 54 232-50-61

6. Ikonografia chrześcijańska w rzeźbach Stanisława Zagajewskiego.

7. Sztuka – kultura – dzieło. Wprowadzenie do historii sztuki.

KONTAKT: Adam Zapora, tel. 54 232-50-61 

Zgłoszenia grup na lekcje muzealne (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji) prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232-30-01. W lekcjach muzealnych może brać udział maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00 do 15.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu.

OPŁATY:

Lekcje muzealne – 20 zł od grupy

Lekcje muzealne połączone z prezentacją multimedialną, filmem – 30 zł

(Opłaty nie zwalniają z obowiązku nabycia biletów wstępu, cena biletów w muzeach na terenie Włocławka wynosi: normalny – 7 zł, ulgowy – 5 zł, zorganizowane grupy szkolne – 3 zł od osoby).