Skrzynia

Barwne, posażne, ocalenia warte


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy: 27.05.2020

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w br. otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pt. Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Została ona przyznana w ramach programu Wspieranie działań muzealnych przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymane środki pozwolą na odrestaurowanie i zakonserwowanie 19 wybranych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Skrzynie nazywane posagowymi lub wiannymi, to popularne od 2. poł XIX w. do pocz. XX w. meble związane z kulturą chłopską. Oprócz funkcji schówkowej, stanowiły ważny element obrzędowy związany z zamążpójściem. Ich cechą charakterystyczną są efektowne, barwne polichromie z motywami roślinnymi, występujące przede wszystkim w części frontalnej tzw. licu, a także na wieku (w tym miejscu malatury rzadko zachowały się do współczesności).

Włocławskie muzeum posiada jedną z największych w Polsce kolekcji skrzyń wiannych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Te niezwykłe zabytki etnograficzne zostały zebrane w większości podczas prac terenowych w latach 70/80. i w 1. poł. 90. XX w. Obecnie skrzynie malowane nie występują w terenie, dlatego istniejący zbiór jest wyjątkowy, a jego wartość będzie wzrastała w kolejnych latach.

Konserwację mebli przeprowadzi Pracownia Renowacji Antyków Romana Wietrzyckiego z Włocławka. Prace prowadzone będą w dwóch etapach. Od 29 maja do 27 sierpnia renowacji poddane zostanie 9 skrzyń dobrzyńskich i 1 kujawska. Następnie w terminie od 2 września do 24 listopada prace obejmą 9 skrzyń kujawskich. Równolegle wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna i zrealizowany zapis filmowy, którego efektem będzie kilkuminutowy film promocyjny. W ramach zadania zaplanowana jest także wystawa czasowa pt. Półskrzyneczek i wianeczek. Konserwacja posagowych skrzyń malowanych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, która prezentowana będzie w Muzeum Etnograficznym w dniach od 1 do 27 grudnia br. Ponadto wykonana zostanie digitalizacja zabytków, a dane zostaną wprowadzone do muzealnego systemu ewidencji zabytków MONA oraz opublikowane w Katalogu zbiorów online.

Po zakończeniu wystawy czasowej wszystkie obiekty zostaną przeniesione do magazynu. Następnie, zgodnie z przyjętą koncepcją, skrzynie staną się częścią wystawy stałej w Muzeum Etnograficznym, której zmiana planowana jest do końca 2022 r.

Michał Kwiatkowski

Ligo MKiDN Belka Dofinansowano Logo Poziom Województwo Kp Podpis Pod Spode

Zadanie pn. „Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zadanie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.