Skrzynie

BARWNE, POSAŻNE, OCALENIA WARTE – ZAKOŃCZENIE PRAC KONSERWATORSKICH


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, w ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakończyło realizację głównej części zadania pt. Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Została ona przyznana w ramach programu Wspieranie działań muzealnych przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymane środki umożliwiły odrestaurowanie i zakonserwowanie 19 skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Skrzynie nazywane posagowymi lub wiannymi to popularne od 2. poł XIX w. do pocz. XX w. meble związane z kulturą chłopską. Oprócz funkcji schówkowej, stanowiły ważny element obrzędowy związany z zamążpójściem. Ich cechą charakterystyczną są efektowne, barwne polichromie z motywami roślinnymi, występujące przede wszystkim w części frontalnej tzw. licu, a także na wieku (w tym miejscu malatury rzadko zachowały się do współczesności).

Włocławskie muzeum posiada jedną z największych w Polsce kolekcji skrzyń wiannych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Te niezwykłe zabytki etnograficzne zostały zebrane w większości podczas prac terenowych w latach 70/80. i w 1. poł. 90. XX w. Obecnie skrzynie malowane nie występują w terenie, dlatego istniejący zbiór jest wyjątkowy, a jego wartość będzie wzrastała w kolejnych latach.

Konserwację mebli przeprowadziła włocławska Pracownia Renowacji Antyków Romana Wietrzyckiego. Prace prowadzone były w dwóch etapach. Od 29 maja do 27 sierpnia renowacji poddanych zostało 9 skrzyń dobrzyńskich i 1 kujawska. Następnie w terminie od 2 września do 24 listopada prace objęły 9 skrzyń kujawskich. Kolejne etapy prac konserwatorskich na bieżąco konsultowane były z pracownikami włocławskiego muzeum. Równolegle wykonana została dokumentacja fotograficzna i zrealizowany zapis filmowy. W ramach zadania w Muzeum Etnograficznym od 1 grudnia udostępniona zostanie wystawa czasowa pt. Półskrzyneczek i wianeczek. Konserwacja posagowych skrzyń malowanych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, która prezentowana będzie do 27 grudnia br. W przypadku dalszego obowiązywania obecnych obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ww wystawa zostanie udostępniona zwiedzającym w formie wirtualnego spaceru i udostępniona na stronie internetowej muzeum.

Realizacji zadania i promocji wystawy towarzyszy film podsumowujący zakończenie całego projektu zamieszczony na muzealnym kanale YouTube.

 

Ponadto do 28 grudnia ukończona zostanie digitalizacja zabytków, a dane zostaną wprowadzone do muzealnego systemu ewidencji zabytków MONA oraz opublikowane w Katalogu zbiorów online.

Po zakończeniu wystawy czasowej wszystkie obiekty zostaną przeniesione do magazynu. Następnie, zgodnie z przyjętą koncepcją, skrzynie staną się częścią wystawy stałej w Muzeum Etnograficznym, której zmiana planowana jest do końca 2022 r.

Mk 7027 22692 E(02) DSC7759
Mk 2450 5794 E(02) DSC7755
Mk 1856 4664 E(02) DSC7761
Mk 10338 33603 E(02) DSC7760

Mkidn 01 Cmyk Belka Dofinansowano Logo Poziom Województwo Kp Podpis Z Boku

Realizacja zadania dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych oraz dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Michał Kwiatkowski