Papiez

18 maja 2020 r. – 100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy: 18.05.2020

Rzeźbiarz Antoni Bisaga jest włocławskim artystą, który w swoim dorobku ma wiele realizacji o tematyce religijnej w przestrzeniach obiektów sakralnych w całej Polsce. Wielokrotnie mierzył się w różnych formach i technikach z wizerunkiem św. Jana Pawła II. We Włocławku – kościele p w. Ducha Świętego (Michelin) znajduje się płaskorzeźbiona sylwetka papieża. W kościele p w. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku umieszczony jest portret Ojca Świętego, a rysy jego twarzy ma także figura „Dobrego Pasterza” przed tą świątynią.

Warto przypomnieć, że artysta był autorem pucharu – daru dla Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki do Włocławka w 1991 r.

W zbiorach MZKiD znajduje się panneau „Miasto wpisane w ołów 600 lat katedry we Włocławku” ukazujące najważniejsze budowle w mieście oraz postaci, które były ważne w jego dziejach. Znamienne, że na największej z plakietek z wizerunkami znalazł się portret Jana Pawła II.

Obecnie panneau Antoniego Bisagi powstałe w l. 2004-2010 eksponowane jest przy wejściu do Muzeum Historii Włocławka.

[KK]

Fot. 

  1. Panneau „Miasto wpisane w ołów”, Muzeum Historii Włocławka
  2. Puchar ceramiczny – dar dla Jana Pawła II w 1991 r.
  3. Płaskorzeźba w kościele p. w. Ducha Świętego we Włocławku
  4. Portret Jana Pawła II w kościele p w. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku
  5. Rzeźba „Dobry Pasterz” przed kościołem p w. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku
  6. Strona z „Kalendarza włocławskiego”, pastel, papier
  7. Jeden z portretów Jana Pawła II w trakcie realizacji.